Posts With Tag: Literature


Keşanlı Ali Destanı'nda Göç Sorunu ve Gecekondulaşma

Haldun Taner'in tiyatrosundaki göç ve gecekondulaşma sorunları nasıl ele alınmıştır?

Türk edebiyatına Tanzimat döneminden itibaren giren tiyatro, Haldun Taner ve Muhsin Ertuğrul gibi birçok yazar sayesinde gelişmiştir. Taner’in eserlerinde geleneksel ve modern tiyatronun unsurları görülmektedir. Tüm eserleri başarılı olmasına rağmen en popüler eseri epik tiyatoru örneği olan Keşanlı Ali Destanı’dır. Taner, bu eserinde topluma eleştirel bir bakış açısıyla yaklaşmaktadır. Bu oyunda köylerden kentlere göç eden insanların yaşamından ve gecekondulular ile devlet arasındaki çatışma bahsedilmektedir.


Attila İlhan’ın Viyolonsel Yalnızlığı ve İkinci Viyolonsel Şiirleri Üzerine Bir İnceleme

Attila İlhan'ın Viyolensel Yalnızlığı ve İkinci Viyalonsel şiirlerindeki imgeler ve anlamlar nasıl aktarılmaktadır?

Attila İlhan, Cumhuriyet Dönemi şairlerimizden biridir. Hayatı boyunca edebiyatla ilgilenen İlhan, birçok şiir kitabı ve birçok roman yazmıştır. Bu incelemede İlhan’ın Ben Sana Mecburum kitabındaki Viyolonsel Yalnızlığı ve İkinci Viyolonsel şiirleri incelenecektir. Bu şiirlerin yer aldığı Cehennem Dairesi bölümünde özgürlükçü hareketler hakkında şiirlere yer verilmiştir ve bunun üzerine bir inceleme yapılmaya çalışılmıştır.


2 of 2
Next

Subscribe to my newsletter to get updates on new posts and occasional email special posts.