Posts With Tag: Literature


Hakkari'de Bir Mevsim Üzerine

Hakkari'de Bir Mevsim eserinde öğretmenin görevi ne dereceye kadar işlenmiştir?

Hakkaride Bir Mevsim eseri, geçmiş hayatından hiçbir şey hatırlamayan bir kahramanın gördükleri ve öğrendikleri ile kendini bulma yolculuğunu gözler önüne sermektedir. Kendini sadece bir denizci olarak hatırlayan başkahraman, adını ve yüzünü bile hatırlamamaktadır. Bir düş niteliğinde başlayan hikâye, başkahramanın yabancılar arasında bir yabancıyken köyün bir parçası oldukça hikâye gerçekliğe dönüşmüştür. Bu süreçte ise başkahraman -bir diğer adıyla "O"- Pirkanis köyü için elinden ne geliyorsa onu yapmaya çalışmıştır. Bu anlamda da köyün çocuklarını eğitmeyi hedeflemiştir.


Arabalar Beş Kuruşa'da Yoksulluk Teması

Arabalar Beş Kuruşa hikayesinde yoksulluk teması nasıl işlenmekte ve toplumun iki sınıfının insanları nasıl karşılaştırılmaktadır?

"Arabalar Beş Kuruşa" hikâyesinde, toplumun iki farklı kesiminde bulunan iki çocuğun ve o çocukların annelerinin etkileşimi ve konuşmaları anlatılmaktadır. Aynı mektebe giden bu iki çocuklardan birisi çok zengin olarak, diğeri de çok yoksul olarak karşımıza çıkmaktadır. İki farklı kesimin zıtlıklarının anlatıldığı bu hikâyede zengin olan çocuk palto ile beyaz tozluk ve çocuğun annesi kürk manto ile yılan derili iskarpin giymektedir, fakir olan çocuğun kıyafetleri belirli bir şekilde belirtilmemiş olmasıyla çocuğun kıyafetinin önemsiz olduğu ve yeterince olmadığı dile getirilmektedir.


On "The Art of Failing" Essay

How does Robert DiYanni's "The Art of Failing" poem expresses the need for failing to improve?

Robert DiYanni’s poem titled “The Art of Failing” uses repetition of expressions to assert the idea of failing in a way that contradicts conventional thoughts, suggesting that failing is actually something one should desire and actively pursue. The poem consists of a total of 19 lines, with three-line stanzas except for the last one.


On "The Art of Failing"

How does Robert DiYanni's "The Art of Failing" poem expresses the need for failing?

I was in my Turkish literature lesson when we learned about the following poem. Do note that we read the Turkish translation of the poem, which I added after the English version.


Franz Kafka’nın Dönüşüm Eserindeki Çeviri Farklılıkları

Franz Kafka'nın Dönüşüm eserinin çevirileri eserin anlamını ne ölçüde değiştirmektedir?

Franz Kafka, yirminci yüzyılın en tanındık ve en çok okunan yazarlarındandır, bu yüzden onlarca farklı dillere onlarca farklı çevirmenler tarafından asıl dili olan Almanca’dan çevrilmiştir. Okuyucunun aklına girdiği andan itibaren herhangi bir yazı bir değişime ve bir dönüşüme uğramaktadır. Çünkü okuyucu yazıyı okurken birçok noktayı kendi deneyimi ve kendi yaşamıyla doldurmakta ve ona göre yorumlamaktadır. Devamında, okuyucu Kafka’yı okuduğunu düşünse bile aslında kendi Kafka’sını yaratmaktadır. Her insanın düşünceleri ve deneyimleri her geçen gün değiştiği için okuyucunun bugün okuduğu ve sıfırdan yarattığı Kafka ile yarın veya başka bir zaman okuyup yaratacağı Kafka aynı değildir. Her okuyucunun Kafka’yı asıl dilinden ve asıl metninden okuyamayacağı barizdir. Bu sorunun üstesinden gelmek için çeviri metinler yazılmakta ve kullanılmaktadır. Dilbiliminde çevirmek veya tercüme etmek, bir metni bir dildeki halini başka bir dile aktarmak işlemidir. Okuyucu, Kafka’nın çevrilmiş bir eserini okuduğu zaman gerçek Kafka’yı okumamakta sadece o eseri çevirenin düşüncelerini ve yorumlarını okumaktadır, kısaca gerçek Kafka’yı okumamaktadır.


Prev
1 of 2

Subscribe to my newsletter to get updates on new posts and occasional email special posts.