List of All Posts and Tags


Franz Kafka’nın Dönüşüm Eserindeki Çeviri Farklılıkları

Franz Kafka'nın Dönüşüm eserinin çevirileri eserin anlamını ne ölçüde değiştirmektedir?

Franz Kafka, yirminci yüzyılın en tanındık ve en çok okunan yazarlarındandır, bu yüzden onlarca farklı dillere onlarca farklı çevirmenler tarafından asıl dili olan Almanca’dan çevrilmiştir. Okuyucunun aklına girdiği andan itibaren herhangi bir yazı bir değişime ve bir dönüşüme uğramaktadır. Çünkü okuyucu yazıyı okurken birçok noktayı kendi deneyimi ve kendi yaşamıyla doldurmakta ve ona göre yorumlamaktadır. Devamında, okuyucu Kafka’yı okuduğunu düşünse bile aslında kendi Kafka’sını yaratmaktadır. Her insanın düşünceleri ve deneyimleri her geçen gün değiştiği için okuyucunun bugün okuduğu ve sıfırdan yarattığı Kafka ile yarın veya başka bir zaman okuyup yaratacağı Kafka aynı değildir. Her okuyucunun Kafka’yı asıl dilinden ve asıl metninden okuyamayacağı barizdir. Bu sorunun üstesinden gelmek için çeviri metinler yazılmakta ve kullanılmaktadır. Dilbiliminde çevirmek veya tercüme etmek, bir metni bir dildeki halini başka bir dile aktarmak işlemidir. Okuyucu, Kafka’nın çevrilmiş bir eserini okuduğu zaman gerçek Kafka’yı okumamakta sadece o eseri çevirenin düşüncelerini ve yorumlarını okumaktadır, kısaca gerçek Kafka’yı okumamaktadır.


Keşanlı Ali Destanı'nda Göç Sorunu ve Gecekondulaşma

Haldun Taner'in tiyatrosundaki göç ve gecekondulaşma sorunları nasıl ele alınmıştır?

Türk edebiyatına Tanzimat döneminden itibaren giren tiyatro, Haldun Taner ve Muhsin Ertuğrul gibi birçok yazar sayesinde gelişmiştir. Taner’in eserlerinde geleneksel ve modern tiyatronun unsurları görülmektedir. Tüm eserleri başarılı olmasına rağmen en popüler eseri epik tiyatoru örneği olan Keşanlı Ali Destanı’dır. Taner, bu eserinde topluma eleştirel bir bakış açısıyla yaklaşmaktadır. Bu oyunda köylerden kentlere göç eden insanların yaşamından ve gecekondulular ile devlet arasındaki çatışma bahsedilmektedir.


Paved With Good Intentions: The 11th Hour

While the movie "The 11th Hour" by Leonardo DiCaprio is created with nice thoughts, the execution is not so well thought.

Climate change is an issue that has been very important for the last two decades. People have started to worry about what is going to happen to the world and humans if we continue this usage of materials and energy. To learn what happened and to have new perspectives, people are watching documentaries and films about global warming and climate change. A film/documentary made in 2007 is now one of the most searched films about climate change as the film has Leonardo DiCaprio as a narrator and co-producer. The film's intention was to raise awareness and give out a message. The film did what its intention was, but it was very light and it didn’t motivate people to take action.


Attila İlhan’ın Viyolonsel Yalnızlığı ve İkinci Viyolonsel Şiirleri Üzerine Bir İnceleme

Attila İlhan'ın Viyolensel Yalnızlığı ve İkinci Viyalonsel şiirlerindeki imgeler ve anlamlar nasıl aktarılmaktadır?

Attila İlhan, Cumhuriyet Dönemi şairlerimizden biridir. Hayatı boyunca edebiyatla ilgilenen İlhan, birçok şiir kitabı ve birçok roman yazmıştır. Bu incelemede İlhan’ın Ben Sana Mecburum kitabındaki Viyolonsel Yalnızlığı ve İkinci Viyolonsel şiirleri incelenecektir. Bu şiirlerin yer aldığı Cehennem Dairesi bölümünde özgürlükçü hareketler hakkında şiirlere yer verilmiştir ve bunun üzerine bir inceleme yapılmaya çalışılmıştır.


5 of 5
Next

Subscribe to my newsletter to get updates on new posts and occasional email special posts.