Posts


Who am I Anymore? An IB (upd on leaks)

Kutay's update on the leaks happened through the IB exams for the M24 cohort

The last couple of months (four) have been... tiring, at the very least. I had two mocks over the last one and a half months, and I am now having the "real deal." It is really stressful since I HAVE to get a 776 at HLs. My mocks went really well (6s and 7s at everything), but now I'm not sure how I'm going to do on the real ones.


Maclaurin Series

A presentation that Kutay gave on Maclaurin Series for IB Maths AA

I decided to do a presentation on Maclaurin series for Maths AA HL class, which is in the curriculum. I made the slides for the presentation using Beamer (with LaTeX), and honestly, it was great. By the way, I kind of utilised 3B1B's technique of teaching. Taylor Swift Series (Maclaurin Series), a joke.


A Different Look on Procrastination

Kutay's "different" look and ideas on procrastination

procrastination (noun): The act or habit of procrastinating; a putting off to a future time; delay; dilatoriness. (The Century Dictionary)


New Years Update

Some updates through the New Year

Hey! It’s 2024 now, woo! It’s been a while since I wrote some stuff here, so this post is going to be all about that—random stuff that happened over the last couple of months. I basically don’t have anything big going on to write.


Goodbye, Vivaldi

Saying goodbye to Vivaldi and starting to use Firefox

I did not think that I would say this, but I think it is time to say goodbye to Vivaldi. For those who do not know what Vivaldi is, it is a web browser based on privacy and user power, and do please check it out as it is a great browser for anyone, but, as I will discuss, it is not for me.


Hakkari'de Bir Mevsim Üzerine

Hakkari'de Bir Mevsim eserinde öğretmenin görevi ne dereceye kadar işlenmiştir?

Hakkaride Bir Mevsim eseri, geçmiş hayatından hiçbir şey hatırlamayan bir kahramanın gördükleri ve öğrendikleri ile kendini bulma yolculuğunu gözler önüne sermektedir. Kendini sadece bir denizci olarak hatırlayan başkahraman, adını ve yüzünü bile hatırlamamaktadır. Bir düş niteliğinde başlayan hikâye, başkahramanın yabancılar arasında bir yabancıyken köyün bir parçası oldukça hikâye gerçekliğe dönüşmüştür. Bu süreçte ise başkahraman -bir diğer adıyla "O"- Pirkanis köyü için elinden ne geliyorsa onu yapmaya çalışmıştır. Bu anlamda da köyün çocuklarını eğitmeyi hedeflemiştir.


Going to the Toilet is a Tactic

Going to the toilet in an exam is a tactic that everyone should use

Imagine you are taking an exam—a very long exam, let's say it is three hours—and you are stuck in a part of the test and cannot pursue further; you just cannot solve anymore questions or problems. If you are allowed, you have to go to the toilet. The main thing about going to the toilet is that, even if you are not going to use it, you will walk to and from the toilet, giving you plenty of time to stretch your legs, arms, and whatever. I believe that this allows you to clear your mind of the stress of the exam by simply walking.


While Else

Using while/else statement in Python unironically in a code that Kutay wrote

In Python, there is something that even the creator of Python despises. The thing that I am referring to is the "while, else" statement. Some context is that I was in a computer science course and we had to create some text-based game, and I—unironically—used the forbidden technique, the while else statement. The section of code that uses while else is given below, and for the interested, the full code is at the bottom of the page.


Arabalar Beş Kuruşa'da Yoksulluk Teması

Arabalar Beş Kuruşa hikayesinde yoksulluk teması nasıl işlenmektedir?

"Arabalar Beş Kuruşa" hikâyesinde, toplumun iki farklı kesiminde bulunan iki çocuğun ve o çocukların annelerinin etkileşimi ve konuşmaları anlatılmaktadır. Aynı mektebe giden bu iki çocuklardan birisi çok zengin olarak, diğeri de çok yoksul olarak karşımıza çıkmaktadır. İki farklı kesimin zıtlıklarının anlatıldığı bu hikâyede zengin olan çocuk palto ile beyaz tozluk ve çocuğun annesi kürk manto ile yılan derili iskarpin giymektedir, fakir olan çocuğun kıyafetleri belirli bir şekilde belirtilmemiş olmasıyla çocuğun kıyafetinin önemsiz olduğu ve yeterince olmadığı dile getirilmektedir.


Thoughts on Talking

Kutay's thoughts and ideas on talking in a group and with a partner

Good morning, good afternoon, or good evening, wherever you are in the wide world. Today, I was chatting with some of my friends when I realised something, and I want to talk about that.


Trying to Go to College

Kutay's thoughts on going to college/uni in the UK and US

Hello, again... I thought I wouldn't write another post for a while, well, because I have a couple of things going on in my personal life, one of which is obviously college applications.


On "The Art of Failing" Essay

How Robert DiYanni's poem expresses the need for failing, an essay

Robert DiYanni’s poem titled “The Art of Failing” uses repetition of expressions to assert the idea of failing in a way that contradicts conventional thoughts, suggesting that failing is actually something one should desire and actively pursue. The poem consists of a total of 19 lines, with three-line stanzas except for the last one.


On "The Art of Failing"

How Robert DiYanni's poem expresses the need for failing

I was in my Turkish literature lesson when we learned about the following poem. Do note that we read the Turkish translation of the poem, which I added after the English version.


JavaScript and Asynchronous Functions

Explaining an error I observer and on async functions in Javascript

Hello everyone! In this second post of my blog, I am going to explain an error I stumbled upon last week, how I solved it, and asynchronous functions in Javascript.


Welcome to the Deterministic Blog

An introduction and welcome to this blog

Hello, and welcome to the Deterministic Blog! I am Mehmet Kutay Bozkurt, in my junior year of high school. I fricking love to code and love to do what I want to do. And this blog is what I want to do in my free time. This blog is going to be a general blog where I post anything related to coding, software development, mathematics, physics, and overall things that I love. I want this blog to be a place where I put my thoughts and ideas, and I want you, the viewer, to learn from and read what I write.


After 60 Years, a Must-Watch: To Kill a Mockingbird

After Harper Lee's book, Robert Mulligan's 60-year-old movie is a showpiece that everyone must watch

Inspired by the book written by Harper Lee with the same title as the movie, "To Kill a Mockingbird" by Robert Mulligan is a must-watch. The film is set at a time when human inequality and racism were making headlines, and there were many protesters against them. However, it depicts an American era where gender equality didn’t exist and everyone had some kind of racist thought (except for someone). This movie amazingly shows how gender inequality happens in some parts of our lives.


Franz Kafka’nın Dönüşüm Eserindeki Çeviri Farklılıkları

Franz Kafka'nın Dönüşüm eserinin çevirileri eserin anlamını ne ölçüde değiştirmektedir?

Franz Kafka, yirminci yüzyılın en tanındık ve en çok okunan yazarlarındandır, bu yüzden onlarca farklı dillere onlarca farklı çevirmenler tarafından asıl dili olan Almanca’dan çevrilmiştir. Okuyucunun aklına girdiği andan itibaren herhangi bir yazı bir değişime ve bir dönüşüme uğramaktadır. Çünkü okuyucu yazıyı okurken birçok noktayı kendi deneyimi ve kendi yaşamıyla doldurmakta ve ona göre yorumlamaktadır. Devamında, okuyucu Kafka’yı okuduğunu düşünse bile aslında kendi Kafka’sını yaratmaktadır. Her insanın düşünceleri ve deneyimleri her geçen gün değiştiği için okuyucunun bugün okuduğu ve sıfırdan yarattığı Kafka ile yarın veya başka bir zaman okuyup yaratacağı Kafka aynı değildir. Her okuyucunun Kafka’yı asıl dilinden ve asıl metninden okuyamayacağı barizdir. Bu sorunun üstesinden gelmek için çeviri metinler yazılmakta ve kullanılmaktadır. Dilbiliminde çevirmek veya tercüme etmek, bir metni bir dildeki halini başka bir dile aktarmak işlemidir. Okuyucu, Kafka’nın çevrilmiş bir eserini okuduğu zaman gerçek Kafka’yı okumamakta sadece o eseri çevirenin düşüncelerini ve yorumlarını okumaktadır, kısaca gerçek Kafka’yı okumamaktadır.


Haldun Taner’in Keşanlı Ali Destanı Eserindeki Göç Sorunun ve Gecekondulaşmanın İncelenmesi

Haldun Taner'in tiyatrosundaki göç ve gecekondulaşma sorunları nasıl ele alınmıştır?

Türk edebiyatına Tanzimat döneminden itibaren giren tiyatro, Haldun Taner ve Muhsin Ertuğrul gibi birçok yazar sayesinde gelişmiştir. Taner’in eserlerinde geleneksel ve modern tiyatronun unsurları görülmektedir. Tüm eserleri başarılı olmasına rağmen en popüler eseri epik tiyatoru örneği olan Keşanlı Ali Destanı’dır. Taner, bu eserinde topluma eleştirel bir bakış açısıyla yaklaşmaktadır. Bu oyunda köylerden kentlere göç eden insanların yaşamından ve gecekondulular ile devlet arasındaki çatışma bahsedilmektedir.


Paved With Good Intentions: The 11th Hour

While the movie "The 11th Hour" by Leonardo DiCaprio is created with nice thoughts, the execution is not so well thought

Climate change is an issue that has been very important for the last two decades. People have started to worry about what is going to happen to the world and humans if we continue this usage of materials and energy. To learn what happened and to have new perspectives, people are watching documentaries and films about global warming and climate change. A film/documentary made in 2007 is now one of the most searched films about climate change as the film has Leonardo DiCaprio as a narrator and co-producer. The film's intention was to raise awareness and give out a message. The film did what its intention was, but it was very light and it didn’t motivate people to take action.


Attila İlhan’ın Viyolonsel Yalnızlığı ve İkinci Viyolonsel Şiirleri Üzerine Bir İnceleme

Attila İlhan'ın şiirlerindeki imgeler ve anlamlar

Attila İlhan, Cumhuriyet Dönemi şairlerimizden biridir. Hayatı boyunca edebiyatla ilgilenen İlhan, birçok şiir kitabı ve birçok roman yazmıştır. Bu incelemede İlhan’ın Ben Sana Mecburum kitabındaki Viyolonsel Yalnızlığı ve İkinci Viyolonsel şiirleri incelenecektir. Bu şiirlerin yer aldığı Cehennem Dairesi bölümünde özgürlükçü hareketler hakkında şiirlere yer verilmiştir ve bunun üzerine bir inceleme yapılmaya çalışılmıştır.